ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 

ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ

  ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΕ.Π.Ε.Α.  

 
      Το 2000 η ΓΣΕΕ οργάνωσε μία νέα υπηρεσία, το ΚΕντρο Πληροφόρησης Εργαζόμενων & Ανέργων (ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ) με έδρα το κτίριο της συνομοσπονδίας στην Αθήνα. Έχει στελεχώσει την εν λόγω υπηρεσία, με επιστήμονες νομικούς, οικονομολόγους, καθώς και συνδικαλιστές ώστε να αποτελέσει ένα μέσω έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης προς τους εργαζομένους και ανέργους  Έλληνες και οικονομικούς μετανάστες για θέματα εργασιακών σχέσεων ασφαλιστικής νομοθεσίας, μεταναστευτικής πολιτικής και επίλυσης προβλημάτων που παρουσιάζονται στους εργασιακούς χώρους.  
 

Πανω σε αυτό το πρότυπο το Εργατικό Κέντρο Ν. Κοζάνης έχει ξεκινήσει την οργάνωση και λειτουτγία ανάλογης υπηρεσίας. Ο χώρος στέγασης της υπηρεσίας αυτής βρίσκεται στον 1ο όροφο του Εργατικού Κέντρου της πόλης μας.

Η πρωτοβουλία αυτή του Εργατικού Κέντρου έρχεται να καλύψει το κενό που υπάρχει μεταξύ των διαφόρων Δημόσιων Υπηρεσιών, των Κ.Ε.Π., του Ο.Α.Ε.Δ.,  των Ασφαλιστικών φορέων σχετικά  με εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα. 

ΔΕΙΤΕ ΣΤΑ ΕΝΔΩΤΕΡΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ

Το ΚΕ.Π.Ε.Α. λειτουργεί ως:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Το γραφείο αυτό παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης στους εργαζομένους για την εφαρμογή της Εργατικής & Ασφαλιστικής Νομοθεσίας.
Συγκεκριμένα ενημερώνει τους εργαζομένους για θέματα που αφορούν: Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ωράρια και αργίες, απολύσεις και αποζημιώσεις, ασφάλιση και παροχές, συνταξιοδοτικά προγράμματα κ.α. Επίσης υποδεικνύει τρόπους διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους επιλύει προβλήματα και παρεμβαίνει όπου  χρειαστεί και κρίνεται απαραίτητο.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Σκοπός του γραφείου είναι η πληροφόρηση των ανέργων για τα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ καθώς και τα σεμινάρια κατάρτισης που υλοποιούν τα κέντρα  επαγγελματικής κατάρτισης (ΚΕΚ). Επίσης ενημερώνει για θέσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα μέσω των προκηρύξεων της εφημερίδας της κυβερνήσεως και πληροφορεί επιχειρήσεις για προγράμματα χρηματοδότησης τους από τον ΟΑΕΔ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σκοπός του Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας είναι να φέρει τον άνεργο πλησιέστερα στην αγορά εργασίας προσφέροντας του περισσότερους ευκαιρίες απασχόλησης. Για το σκοπό αυτό και με τη βοήθεια του διαδικτυακού κόμβου συγκεντρώνει βιογραφικά ανέργων και παράλληλα αιτήσεις ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού από επιχειρήσεις, δίνοντας τους την δυνατότητα να επιλέξουν μόνοι τους τον άνεργο που επιθυμούν αξιοκρατικά και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Το Γραφείο Οικονομικών Μεταναστών ενημερώνει τους μετανάστες σε θέματα που αφορούν τον τρόπο νομιμοποίησης τους, καθώς επίσης για τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα προκειμένου να ενταχθούν ομαλά και ισότιμα στην ελληνική κοινωνία. Ειδικά για τους μετανάστες συναδέλφους μας, το κέντρο θέλει να αποτελέσει τον χώρο όπου θα τους υποδέχονται και θα τους ενημερώνουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται γι' αυτούς τους θεωρούν ισότιμο κομμάτι της εργατικής τάξης της χώρας μας, που έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους Έλληνες συναδέλφους τους.